Historie

I. OBDOBÍ

Opět dochází k zatýkání skautů a zabavování majetku organizace. Rozdíl mezi nacisty a komunisty nebyl pro skaustské vedoucí žádný - byli zatýkáni a vražděni pod oběma diktaturama pro jejich demokratické smýšlení a smysl pro svobodu.

II. OBDOBÍ

III. OBDOBÍ

IV. OBDOBÍ

V srpnu 2012 po odchodu většiny starého vedení přebírá středisko část bývalých roveru a začíná nová kapitola Žebětinského skautingu.
Ještě v létě začína rekonstrukce klubovny spouští se nové internetové stránky a začíná příprava na sloučení s 13. střediskem Hiawatha a vznik samostatného 34. oddílu Žebětín. Na podzim probíhá několik jednodeních a víkendových akcí spolu s mikulášskou a vánoční besídkou, po novém roce středisko uspořádá každoroční dětský karneval.
Od prvniho února 2013 se ze střediska stává oficiálně 34. oddíl pod 13. střediskem, začíná se budovat stálý sklad táborového vybavení a po šesti letech se obnovují stanové tábory, první tábor v novodobé historii 34. proběhne u obce Smrk na Třebíčsku.
Probíha rekonstrukce oddílového tábořiště u Stinnského rybníka v Hrotovicích.

V současné době má oddíl přes dvacet členů rozdělených do družin skautů, vlčat, světlušek a pěti členou družinu Old Skautů.

   2013 Tábor Smrk na Moravě
   2014 Tábor Smrk na Moravě
   2015 Tábor u Hraničního mlýna Hrotovice 
   2016 Tábor u Hraničního mlýna Hrotovice
   2017 Tábor Nová Ves u Oslavan
   2018 Tábor Nová Ves u Oslavan